Tillkännagivande: styrelsen för Kungälvs Sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, sammanträde 2018-09-25; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum

 2018-09-25

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-11

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-11-04

Förvaringsplats för protokollet

Diariet för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Sekreterare

Ann-Charlotte Skåreby

Ann-Charlotte Skåreby