Tillkännagivande: hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-10-02; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-10-02

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-09

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-11-01

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Hertig Johans gata 6 i Skövde

Sekreterare

Mari Nilsson