Tillkännagivande: styrelsen för Angereds Närsjukhus, sammanträde 2018-09-24; protokoll del 2 av 2

Protokoll del 2 av 2 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Angereds Närsjukhus

Sammanträdesdatum

 2018-09-24

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-10-08

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan i Vänersborg

Sekreterare

Anna Eriksson