Tillkännagivande: västra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2018-09-27; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-09-27

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-05

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-29

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus Lillhagsparken 5 i Göteborg

Sekreterare

Anton Holmgren Jonsson