Tillkännagivande: norra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2018-09-27;protokoll:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-27

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-10-05

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Ben Norman