Tillkännagivande:primärvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-09-21; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Primärvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-09-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-04

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-27

Förvaringsplats för protokollet

 Närhälsan Kansli, Lillhagsparken 6 Hisings Backa

Sekreterare

Camilla Karlsson