Tillkännagivande: kulturnämnden sammanträde 2018-09-21; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-09-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-03

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-25

Förvaringsplats för protokollet

 Södrahamngatan 37-41 i Göteborg

Sekreterare

Maria Hessman