Tillkännagivande: hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-10-02; § 282 omedelbar justering

Protokollet § 282 är omedelbart justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-10-02

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-02

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, hertig Johans gata 6 i Skövde

Sekreterare

Mari Nilsson