Tillkännagivande: styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträde 2018-09-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum

 2018-09-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-02

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet

 Södra Älvsborgs Sjukhus, Brämhultsvägen 53 i Borås

Sekreterare

Andreas Cerny