Tillkännagivande: östra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2018-09-28; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-09-28

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-09-28

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-20

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5 i Göteborg

Sekreterare

Karin Hammerby