Tillkännagivande: psykiatriberedningen, sammanträde 2018-09-21; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

psykiatriberedningen

Sammanträdesdatum

2018-09-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-09-24

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-10-16

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Hertig Johans gata 6, SKövde 

Sekreterare

Ben Norman