Tillkännagivande: styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, sammanträde 2018-09-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum

 2018-09-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-02

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet

 SKAS, Skövde

Sekreterare

Lisbeth Jinnestål Fernow