Tillkännagivande: servicenämnden, sammanträde 2018-09-21; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 

Sammanträdesdatum

 

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 

Datum då tillkännagivandet tas ned

 

Förvaringsplats för protokollet

 

Sekreterare