Tillkännagivande: hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-09-19; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-09-19

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-09-25

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-18

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Hertig Johansgata 6 i Skövde

Sekreterare

Mari Nilsson