Tillkännagivande: styrelsen för västarvet, sammanträde 2018-09-21; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 styrelsen för västarvet

Sammanträdesdatum

 2018-09-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-09-25

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-17

Förvaringsplats för protokollet

 Västarvet Vänerparken 13 i Vänersborg

Sekreterare

Angelica Wennerberg