Tillkännagivande: södra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2018-09-20

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-09-20

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-09-25

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-18

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5 i Göteborg

Sekreterare

Chrisitna Klaar