Tillkännagivande: nämnden för hälsan och stressmedicin, sammanträde 2018-09-18; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Nämnden för hälsan och stressmedicin

Sammanträdesdatum

 

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 

Datum då tillkännagivandet tas ned

 

Förvaringsplats för protokollet

 

Sekreterare