Tillkännagivande: styrelsen för Alingsås lasarett, sammanträde 2018-09-21; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 styrelsen för Alingsås lasarett

Sammanträdesdatum

 2018-09-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-09-27

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-18

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5 i Göteborg

Sekreterare

Ulla Andersson