Tillkännagivande: kommittén för mänskliga rättigheter, sammanträde 2018-09-20; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

kommittén för mänskliga rättigheter

Sammanträdesdatum

 2018-09-20

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-09-27

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Anna Malmsten