Tillkännagivande: Primärvårdsstyrelsens sammanträde 2018-04-23: protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Primärvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-04-23

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-05-09

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-06-01

Förvaringsplats för protokollet

 Närhälsan Kansli, Lillhagsparken 6, Hisings Backa

Sekreterare

Camilla Karlsson