Tillkännagivande: Primärvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Primärvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-13

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet

 Närhälsan kansli, Lillhagsparken 6, Hisings Backa

Sekreterare

Camilla Karlsson

Senast uppdaterad: 2018-02-13 11:36