Tillkännagivande: Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2018-04-27; omedelbar justering

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-04-27

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-04-27

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-05-19

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Sekreterare

Eleonor Hultmark