Tillkännagivande: östra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2018-02-05; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-02-05

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-13

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-07

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Lillhagsparken, Göteborg

Sekreterare

Eleonor Hultmark

Senast uppdaterad: 2018-02-13 13:39