Tillkännagivande: norra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2018-04-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-04-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-05-08

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Ben Norman