Tillkännagivande: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-05-08; omedelbar justering

§ 147, 150 och 151 är omedelbart justerade. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-05-08

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-08-05

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Hertig Johans gata 6, Skövde

Sekreterare

Mari Nilsson