Tillkännagivande: Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sammanträde 2018-04-26

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum

 2018-04-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-05-11

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-06-03

Förvaringsplats för protokollet

 Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Anna Schürer von Waldheim