Tillkännagivande: Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sammanträde 2018-09-26; § 290 omedelbar justering

Protokollet § 290 är omedelbart justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum

 2018-09-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-09-26

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-10-19

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5 i Göteborg

Sekreterare

Anna Schürer von Waldheim