Tillkänagivande:styrelsen för Kultur i Väst, sammanträde 2018-04-24; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Kultur i Väst

Sammanträdesdatum

 2018-04-24

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-05-11

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-06-03

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Clara Hansson