Primärvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-03-16; omedelbar justering

Protokollet § 19 är justerad. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Primärvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-03-16

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-03-19

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-04-11

Förvaringsplats för protokollet

 Närhälsan Kansli, Lillhagsparken 6, Hisings Backa

Sekreterare

Camilla Karlsson