Tillkännagivande: Miljönämnden 2018-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-01 

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-14

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet

 Vänersborg

Sekreterare

Kristin Löfgren

Senast uppdaterad: 2018-02-14 15:21