Tillkännagivande: södra patientnämnden, sammanträde 2018-01-31; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Södra patientnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-01-31

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-02

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, Mariestad

Sekreterare

Robin Lyktberg

Senast uppdaterad: 2018-02-12 15:31