Tillkännagivande: kommittén för mänskliga rättigheter, sammanträde 2018-02-01; protokoll omedelbar justering § 2

Paragraf 2 av protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Kommittén för mänskliga rättigheter  

Sammanträdesdatum

 2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-02

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-02-26

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg 

Sekreterare

Evelina Halse

Senast uppdaterad: 2018-02-12 15:28