Tillkännagivande: Styrelsen för Angereds Närsjukhus, 2017-12-20; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Angereds Närsjukhus

Sammanträdesdatum

 2017-12-20

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-01-12

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-02-06

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, 462 80 Vänersborg

Sekreterare

Anna Eriksson

Senast uppdaterad: 2018-01-11 11:33