Tillkännagivande: södra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2018-02-02; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-02-02

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-07

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Lillhagsparken, Göteborg

Sekreterare

Christina Klaar

Senast uppdaterad: 2018-02-06 16:15