Tillkännagivande: Regionfullmäktige, sammanträde 2018-01-30; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

 2018-01-30

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-07

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Elisabet Ericson

Senast uppdaterad: 2018-02-06 15:58