Tillkännagivande: Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträde 2018-01-25 protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum

 2018-01-25

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-06

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

 Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Anna Schürer von Waldheim

Senast uppdaterad: 2018-02-06 11:31