Tillkännagivande: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus , sammanträde 2018-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum

 2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-07

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-02

Förvaringsplats för protokollet

 Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Sekreterare

Lisbeth Jinnestål Fernow

Namn

Senast uppdaterad: 2018-02-06 11:23