Tillkännagivande: tandvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-01-31; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Tandvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-31

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-02-06

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Ann Borgström

Senast uppdaterad: 2018-02-06 13:47