Tillkännagivande: styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sammanträde 2018-02-02; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/Styrelse

styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sammanträdesdaum

2018-02-02

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-02-05

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusdirektörens stab, Bruna stråket 21, plan 3

 

Sekreterare

Sara Melkersson

Senast uppdaterad: 2018-02-05 19:57