Tillkännagivande: regionstyrelsen sammanträde 2018-02-06 protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-02-06

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-13

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-07

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Stefan Didrik

Senast uppdaterad: 2018-02-13 07:37