Tillkännagivande: styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträde 2018-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum

2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-02-12

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet

 Södra Älvsborgs Sjukhus, Brämhultsvägen 53 i Borås

Sekreterare

Andreas Cerny

Senast uppdaterad: 2018-02-12 15:33