Exempelmall Tillkännagivande

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Primärvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-13

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet

 Lillhagsparken 6, 422 50 Hisings Backa

Sekreterare

Camilla Karlsson

Senast uppdaterad: 2018-02-12 12:21