Tillkännagivande: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-02-08; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla. Paragraferna 25, 26 och 30 justerades omedelbart.

Nämnd/styrelse

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-02-08

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-12

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-06

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Hertig Johans gata 6 i Skövde

Sekreterare

Mari Nilsson

Senast uppdaterad: 2018-02-12 11:48