Tillkännagivande: Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sammanträde 2018-02-07; omedelbar justering

Protokollet § 33 är justerad. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum

 2018-02-07

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-09

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-03

Förvaringsplats för protokollet

 Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Anna Schürer von Waldheim

 

Senast uppdaterad: 2018-02-12 13:26