Tillkännagivande: personalutskottet, sammanträde 2018-01-18; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 personalutskottet

Sammanträdesdatum

 2018-01-18

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-01-31

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Evelina Halse

Senast uppdaterad: 2018-02-01 16:14