Tillkännagivande: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-02-18; omedelbar justering

Paragraferna nedan är omedelbart justerade. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla. § 25 Överenskommelse om ersättning för 2018 för hälso- och sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen § 26 Årsredovisning 2017 för hälso- och sjukvårdsstyrelsen § 30 Ansökan till Vårdval Vårdcentral i Ale kommun från Capio Läkarhus AB

Nämnd/styrelse

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-02-08

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-08

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-02

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Skövde

Sekreterare

Mari Nilsson

Senast uppdaterad: 2018-02-08 15:21