Tillkännagivande: styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård, sammanträde 2018-01-23; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård

Sammanträdesdatum

 2018-01-23

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-08

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-02

Förvaringsplats för protokollet

 Carl skottsbergs gata 22 A i Göteborg

Sekreterare

Cecilia Wahlén

Senast uppdaterad: 2018-02-08 13:21