Tillkännagivande: fastighetsnämnden, sammanträde 2018-01-31; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-01-31

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-09

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Sandra Casperson

Senast uppdaterad: 2018-02-09 12:06