Tillkännagivande: Styrelsen för Alingsås lasarett, sammanträde 2018-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för Alingsås lasarett

Sammanträdesdatum

 2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-09

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

 

Sekreterare

Ulla Andersson

Senast uppdaterad: 2018-02-09 11:40