Tillkännagivande: västra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2018-01-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-01-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-08

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Hisings Backa

Sekreterare

Eric Styffe

Senast uppdaterad: 2018-02-07 15:58